Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

20:31

July 05 2015

12:00

June 30 2015

16:48
Ernest Hemingway, laureat literackiego Nobla, siedział pewnego dnia w knajpie wśród przyjaciół. Z rozmowy o literaturze wywiązał się zakład – 10 dolarów dla tego, kto napisze najkrótszą smutną historię. Hemingway naskrobał coś szybko na serwetce. Sześć słów (po przetłumaczeniu wyszło mi siedem), dzięki którym wygrał:

„Do sprzedania: dziecięce buciki, nigdy nie używane.”
— Paweł Tkaczyk, "Niedziela narracjonistów: najkrótsza smutna opowieść", paweltkaczyk.com, 07.04.13
Reposted from1923 1923 viamagolek22 magolek22
16:43
16:37
3419 5a80
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamikaneko mikaneko
16:33
I discovered that I am tired of being a person. Not just tired of being the person I was, but any person at all.
— Susan Sontag
Reposted fromtove tove viathelovelybones thelovelybones
16:30
7535 9822
Reposted fromSuuoon Suuoon viaasia-em asia-em
16:30
Reposted frombluuu bluuu viaasia-em asia-em
16:30
Reposted fromaniczorka aniczorka viaasia-em asia-em

June 28 2015

17:12
6220 4a6e 500

luzfosca:

Pierre Jahan

Louvre museum in Paris. Spring cleaning in the Great Hall, 1947.

Reposted fromlifeless lifeless viaciarka ciarka
17:11
2312 76db 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viazmora zmora

June 23 2015

21:12
3146 935e 500
Reposted fromerial erial vialugola lugola
21:11
6477 b19e
Reposted fromonlywhite onlywhite viakoralina koralina

June 15 2015

12:49
Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice
12:15
7040 7dd4 500
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro vialugola lugola
12:00
2879 360d
Reposted frommartynkowa martynkowa vialugola lugola

May 31 2015

12:00
10:39
10:34
#500
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viabookinistka bookinistka
10:33
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl