Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

16:48
8096 6070 500

melisaminca:

me by Matus Kurdel

more on my blog, HERE

16:35
2638 c8a1 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaillumination illumination
16:14
4259 e724

Świetlicki, "Majowe wojny"
Reposted fromqueen-of-spades queen-of-spades viazmora zmora
16:12
Reposted frombluuu bluuu viazmora zmora

August 14 2017

17:18

August 13 2017

14:58
Iceland. 
Reposted byzielony-groszekchavelehtobecontinuedbadassfromhellmauawinterswallowpoprawnyoptymistakoralinacleriidziejekoutlineohhhcomatosegirl
14:56
Reposted bynrvcsoonforget
14:55
I discovered that I am tired of being a person. Not just tired of being the person I was, but any person at all.
— Susan Sontag
Reposted bykapitandziwnywecouldbecloseWlodara

August 12 2017

20:46
20:46
The man who goes alone can start today; but he who travels with another must wait till that other is ready, and it may be a long time before they get off.
Henry David Thoreau, Walden (via philosophybits)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
20:46
20:44
5996 06d1 500
Reposted fromamatore amatore viachaveleh chaveleh
20:38
2909 da91 500
Reposted fromgreggles greggles viaCajmel Cajmel
20:31

July 08 2015

20:31

July 05 2015

12:00

June 30 2015

16:48
Ernest Hemingway, laureat literackiego Nobla, siedział pewnego dnia w knajpie wśród przyjaciół. Z rozmowy o literaturze wywiązał się zakład – 10 dolarów dla tego, kto napisze najkrótszą smutną historię. Hemingway naskrobał coś szybko na serwetce. Sześć słów (po przetłumaczeniu wyszło mi siedem), dzięki którym wygrał:

„Do sprzedania: dziecięce buciki, nigdy nie używane.”
— Paweł Tkaczyk, "Niedziela narracjonistów: najkrótsza smutna opowieść", paweltkaczyk.com, 07.04.13
Reposted from1923 1923 viamagolek22 magolek22
16:43
16:37
3419 5a80
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamikaneko mikaneko
16:33
I discovered that I am tired of being a person. Not just tired of being the person I was, but any person at all.
— Susan Sontag
Reposted fromtove tove viathelovelybones thelovelybones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl